birdwatcher.cz

Jedna kniha ve dvou kabátech

Nápad vytvořit jednu dokonalou terénní určovací příručku, která by zahrnovala ptáky celé Evropy od Uralu po Atlantika a od Skandinávie po Blízký Východ, vznikl jednoho srpnového dne roku 1982, kdy se setkal v jihošvédském Skanöru tehdy již uznávaný ornitolog Peter J. Grant a talentovaný kreslíř ptáků Kilian Mullarney. Během následujících téměř 17 let, kdy taktovku nad vznikajícím dílem převzal Lars Svensson a přidal se další kreslíř Dan Zetterström vznikla publikace, která se stala „ornitologickou klasikou“. Někdo jí říká prostě Collins, jiný Svensson. Záleží na nakladatelství, které ji vydalo a na zvyku. Obsah je ale stejný a jednoduše vynikající. Před několika týdny spatřilo světlo světa její druhé aktualizované vydání.

Jedna kniha ve dvou kabátech podle nakladatelství, které ji vydalo. Obsah je stejný.

První vydání této terénní určovací příručky spadá do roku 1999. Od té doby byla vydána ve třinácti jazycích v celkovém nákladu přes 700.000 výtisků. Téměř třetina z nich se prodala ve Velké Británii. Její úspěch byl fenomenální a je dán nejen precizními kresbami, ale také univerzálností jejího použití kdekoliv v Evropě, v severní Africe či na Blízkém Východě. V roce 2004 vydalo nakladatelství Svojtka také její českou verzi pod názvem Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého Východu. Díky nepřesnostem a chybám v překladu sice tato kniha o část své výjimečnosti přišla, ale přesto je stále tím nejlepším, co se u nás v češtině dá sehnat.

Začátkem roku 2010 dostali ornitologové do rukou druhé přepracované vydání tohoto legendárního „fíld gájdu“, který vydala téměř souběžně dvě nakladatelství. V Severní Americe to byl Princeton University Press a v Anglii HarperCollins Publishers Ltd. Kniha tak dostala hned od začátku dva kabáty ukrývající stejný obsah. Stačí si jen vybrat.

Jeden výtisk teď leží přede mnou. Už jej několik dní nosím s sebou, prohlížím si jeho obsah a jsem nadšený. Okolnosti, které vedly k jeho vydání jsou shrnuty v přemluvě knihy a některé z nich bych tu rád uvedl před tím, než svého „Svenssona“ doporučím i Vám.

„Již krátce po vydání knihy v roce 1999 bylo patrné, že si zaslouží přepracování. Důvody byly dva. Vznik prvního vydání trval velice dlouho. Vždyť první kroky k jeho vzniku byly učiněny už začátkem 80. let minulého století. Za těch 15 let, po které se kniha zpracovávala, se udála spousta změn, které nemohly být v publikaci zachyceny. Nové metody determinace podobně vyhlížejících druhů se vyvíjejí stále a dobrá terénní příručka by měla být tak aktuální, jak je to jen možné.

Druhý důvod byl v počátcích práce na knize těžko předvídatelný – jde o obrovský skok, který zaznamenala taxonomie ptáků po roce 1999. Do té doby se zdála být tato problematika značně stabilní a jednoznačně daná. Nové výzkumy a především užití genetických metod vedlo k novému zařazení mnohých ptačích taxonů, které byly dříve považovány jen za poddruhy. Mnohé polytypické druhy s několika poddruhy byly nyní rozděleny do dvou i více samostatných druhů. Tyto „nové“ druhy jsou často velice podobné druhům příbuzným, ale tvoří vlastní populace s vlastním historickým vývojem a proto si v určovací příručce zaslouží vlastní položku v seznamu druhů s popisem týkajícím se jejich determinace. Aby nová publikace postihnula všechny tyto změny, musel se počet jejích stran zvětšit o cca 10%. Přesto je tato kniha stále dostatečně skladná, aby nemusela při cestách do zahraničí zůstat doma.“

Ukázka dvou grafických tabulí z nově vydané publikace.

„Uživatele předchozího vydání jistě zaskočí nové uspořádání taxonů. Nově publikované výsledky genetických výzkumů například prokázaly, že dvě dřívější skupiny ptáků – vrubozobí Anseriformes a hrabaví Galliformes – je nyní vhodné uvádět pod souhrnným označením Galloanserae. Systematika druhého vydání Collinse prozatím zůstává věrna tradičnímu pojetí, ale vývojově starší řády jsou nyní uváděny na začátku – kniha začíná labutěmi, husami a kachnami – a potáplice, potápky a mořské druhy ptáků, kteří byli dříve na začátku, se nyní posunuly za ně.

Nejvíce změn, které nové vydání Collinse reflektuje, se objevilo u vodních ptáků, buřňáků, velkých racků, drozdů, pěnicovitých, lejskovitých, ťuhýkovitých a pěnkavovitých. Objevilo se tu 41 nových druhů, z nichž 33 je výsledkem taxonomických změn. Podrobněji bylo zpracováno také několik poddruhů. Do publikace bylo přidáno 24 nových listů a řada dalších byla přepracována a doplněna o nové ilustrace.

Taxonomie se jako věda stále vyvíjí. Nové výzkumy odhalují nové příbuzenské vztahy. Některé předpokládané změny, které jsou diskutované už několik let, prozatím nebyly do tohoto vydání převzaty z toho důvodu, že jsou prozatím nedořešené a rozpracované. Až budou obecně platné, pak se objeví v dalším vydání. To platí především pro pěvce, kdy jsou navrženy z vývojového hlediska změny v posloupnosti jednotlivých čeledí.

Revizí prošly všechny mapky. K jejich zpřesnění vedly nové publikace týkající se ptáků Alžírska, České republiky, Francie, Řecka, Maroka, Polska, Španělska, Švédska, Turecka a Uralu.

Druhé vydání je věnováno Peteru J. Grantovi, který předčasně zemřel v roce 1990, jako hold za jeho přínos v otázce ptačí determinace a jeho památce.“ (SVENSSON, 2009)

Bylo by příjemné, kdybychom se u nás dočkali české verze druhého vydání Collinse, kterého by se tentokrát ujal zodpovědnější překladatel, který by do něj vnesl jen přesný a ornitologickými autoritami posvěcený překlad a příliš by nepopouštěl uzdu svojí vlastní tvořivosti. Tuto publikaci doporučuji vzhledem ke změnám třeba v části věnované určování velkých racků všem birdwatcherům, kteří chtějí mít vše pohromadě v jedné kompaktní a přitom obsažné formě.


Kde Collinse koupit?

www.amazon.com
Birds of Europe: Second Edition (Princeton Field Guides) (Paperback)
Cena: 17,77 USD

www.nhbs.com
Collins Bird Guide – The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe (Paperback)
Cena: 17,99 GBP

www.bookfayre.cz
Svensson Lars, Mullarney Killian, Zetterstrom Dan, Grant Peter J.: Collins Bird Guide (Paperback)
Cena: 815 CZK

www.wildsounds.com
Collins Bird Guide (2nd edition) Lars Svensson, Killian Mullarney and Dan Zetterström (Paperback)
Cena: 13,99 GBP


Literatura:

SVENSSON L., ZETTESTRÖM D.& MULLARNEY K., 2010: Birds of Europe – Second Edition. Princeton University Press.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *